GASTEINER HEILSTOLLEN – THERAPEUTISCHE INRITTEN

Icon Kurantrag Patientenservice Bij de Gasteiner Heilstollen kunt u verschillende keren per dag op vaste tijden (met uitzondering van zon- en feestdagen) terecht voor therapie. Voordat u de grot ingaat, wordt er door een arts van de Heilstollen of een kuuroordarts een onderzoek gedaan. De Heilstollentherapie – in badkleding – duurt ca. 90 minuten. Daarvan bevindt u zich 60 minuten in de therapieruimte.
Mannen en vrouwen gebruiken een aparte ruimte. Elke therapie begint in station 1 (37 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 70%). Wanneer het lichamelijk welbevinden het toelaat en het door de arts is toegestaan,
kan bij de volgende entrees stapsgewijs naar warmere stations met een hogere luchtvochtigheid worden gegaan. Elke entree wordt door medisch en technisch personeel begeleid. Aansluitend op de therapie volgt in één van de rustruimtes van het gezondheidscentrum een rustperiode van ongeveer 30 minuten. Meer informatie vindt u in onze Engelstalige brochure.

AANVULLENDE THERAPIEËN

et totale, multimodale behandelingsconcept in de Gasteiner Heilstollen luidt: verlichting van de pijn, beweging en scholing. Voor het meest optimale therapieresultaat zijn aanvullende therapieën derhalve van groot belang – deze kunnen in het gezondheidscentrum van de Gasteiner Heilstollen of in de therapieafdeling van het hotel zelf worden ondergaan. Alle programma’s staan onder leiding van ervaren fysiotherapeuten en masseurs.

KENNISMAKINGSINRITTEN

Elke dinsdag en donderdag wordt om 14.30 uur in het gezondheidscentrum van de Gasteiner Heilstollen begonnen. De «introductietocht» behelst de medische controle (hart-, bloedsomloop- en bloeddrukcontrole), een wetenswaardige, korte voordracht over het natuurlijke werkingsspectrum van de Heilstollentherapie met aansluitend de tocht naar de therapieruimte (incl. 30 min. verblijf). De tocht begint om: ca. 15.50 uur. Einde: ca. 17.00 uur. Tijdens het winterseizoen (januari – april) wordt de aanvangstijd voor binnenkomst verschoven (ski-relax-start) naar 16.00 uur. Einde: ca. 18.30 uur.

Vereiste badbenodigdheden

Voor de toegang naar de therapieruimte heeft u badkleding, -jas, -schoenen en een kleine handdoek nodig. Deze kunnen tegen vergoeding ook bij de garderobe van het gezondheidscentrum worden gehuurd.

 AANMELDING EN RESERVERING

Wij verzoeken u (voor de therapie- of introductietocht) tijdig schriftelijk, telefonisch of per e-mail te reserveren. Gaat u na aankomst in het gezondheidscentrum alstublieft naar de kassa. Hier wordt u alle informatie over het exacte verloop gegeven. Na het medisch onderzoek, het omkleden en veiligheidstechnische instructies gaat u met het Heilstollentreintje naar de therapieruimte.

 VOCHTGEBOD

Drink tijdig en voldoende voor u naar binnen gaat (het beste tot aan 30 minuten voor entree). Neem indien mogelijk geen drankjes mee de Heilstollen in. U dient in geen geval direct voor u naar binnen gaat koffi e of alcohol te drinken! Beide dranken bevorderen de urinedrang en onttrekken vocht aan uw lichaam. Het meenemen van glazen fl essen en koolzuurhoudende dranken is niet toegestaan.

RUSTGEBOD

Vermijd alstublieft lawaai en gesprekken tijdens de ligtijd. Neem ons absolute rustgebod in acht tijdens de rusttijd met het oog op uw persoonlijke therapiesucces en de andere therapiegasten. Tijdens de rusttijd hoeft u geen speciale ademtechniek of ligtechniek toe te passen. Ontspant u zich en geniet van het bijzondere, mondiaal unieke en gezonde klimaat.

ALCOHOL

Drink voor uw bezoek aan de Gasteiner Heilstollen geen alcohol. Alcohol bedreigt de stabiliteit van uw bloedsomloop. Anders kan het naar binnen gaan om medische redenen niet worden toegestaan.